1 Celtheorie
De celtheorie volgens welke alle levende wezens gemeenschappelijk hebben dat ze uit één of meer cellen bestaan en dat nieuw leven uitsluitend kan ontstaan uit bestaand leven. In die tijd waren virussen nog niet bekend. Virussen worden in het algemeen niet beschouwd als levend, maar de studie van virussen valt wel onder biologie. Op die manier wordt een structureel geheel gevormd dat de biologie tot een zelfstandige wetenschap fundeert.

 
2 Evolutietheorie
De evolutietheorie – volgens welke alle (op aarde) levende organismen ontstaan zijn uit dezelfde oorsprong. In de 20e eeuw werd dit bevestigd doordat duidelijk werd dat de genetische code (de vertaling van tripletten naar een aminozuur) voor alle organismen vrijwel identiek is. Dit beeld van de biologie leeft nog steeds: een wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag, het leefgebied, het verspreidingsgebied en de ecologie van soorten.

 
3 Biologie
Biologie is in de eerste plaats een op zichzelf staande wetenschap, die zich momenteel in de wetenschappelijke frontlinie bevindt. In de algemene biologie (structurele biologie) worden die principes bestudeerd in biologie die daar algemeen zijn (o.a. alle levende wezens bestaan uit cellen; geslachtelijke voortplanting (recombinatie); symbiose; fotosynthese; centriolen; porfyrines; ATP; symmetrie enz.)

 
Biologie | Dieren | Planten | Chemie
Copyright © 2009-2010 Alle rechten voorbehouden